Informacja

Działając na podstawie Zarządzenia nr 7/2019 Wójta Gminy Dynów
z dnia 21 stycznia 2019 r. uprzejmie zapraszam rodziców do zgłaszania ich dzieci do oddziału przedszkolnego oraz I klasy Szkoły Podstawowej
w Ulanicy na rok szkolny 2019/2020.
 

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeń dziecka do szkoły dostępne są
w szkole.

 

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uprzejmie informuję, że rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie mogą zapewnić opieki dziecku w godzinach po zakończonych zajęciach szkolnych w związku z czasem pracy lub innymi okolicznościami wymagającymi opieki w szkole, mogą złożyć deklarację zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Ulanicy na rok szkolny 2019/2020. Deklarację można pobrać w szkole.

 

                          Serdecznie zapraszam
                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulanicy
                                           Magdalena Gwóźdź