W dniach 24 i 28 lutego Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ulanicy wraz z opiekunami zorganizowali sprzedaż pączków w ramach prowadzonej akcji
Wyślij pączka do Afryki”. Uzyskany dochód został przekazany głównym organizatorom akcji Braciom Kapucynom Mniejszym z Krakowa niosącym pomoc dzieciom w Afryce. Oto kilka zdjęć z działalności uczniów.

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Ulanicy składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym
w organizację akcji a także kupującym pączki i przekazującym ofiarę na rzecz pomocy niesionej dzieciom w Afryce.

Dziękujemy za włączenie się w akcję Wójtowi Gminy Dynów- Panu Wojciechowi Piechowi, Burmistrzowi Miasta Dynów- Panu Zygmuntowi Frańczakowi, Pani Dyrektor Banku PKO BP oddział I w Dynowie- Pani Małgorzacie Maszczak- Paraniak oraz wszystkim innym, którzy swą postawą dawali świadectwo zainteresowania losem dzieci w Afryce.

Szczególne podziękowania kierujemy do wspaniałych rodziców naszych uczniów oraz kierownictwa Cukierni Paula i Cukierni Kalinka, które to przekazały nam  pączki.