W dniu 12 marca uczniowie naszej szkoły tj. Alicja Marszałek, August Kędzierski i Karol Cieślik wzięli udział w II Turnieju Wiedzy "Matematycznie Kreatywnie" organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Turniej składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich był test matematyczny składający się z 10 zadań przedstawiony uczniom w formie elektronicznej. Dziesięcioro uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki zakwalifikowało się do II części turnieju. Miała ona formę i zasady teleturnieju 1 z 10.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim uczniom biorącym udział w turnieju.

Szczególne wyrazy uznania i gratulacje składamy Karolowi Cieślikowi- uczniowi klasy VIII naszej szkoły, który jako jedyny z uczestników turnieju zachowując wszystkie szanse na odpowiedź dotarł do rundy finałowej a następnie zdobywając największą liczbę punktów w konkursie zdobył ostatecznie II miejsce w turnieju.